Företagets utveckling

Företagets utveckling

Techmea AB

Fredrik arbetar idag som teknisk mätkonsult med många års erfarenhet.

 

Egna företaget FreMek AB startade Fredrik 2006 och bytte företagsnamn 2022 till Techmea AB.

 

Namnbyte skedde genom en genomgripande strategisk process med att utveckla företaget för nästa steg.

 

Fredrik har handhavande- och kunskapscertifikat från 2012 och 2019 inom tekniken för Easy-Laser mät- och uppriktningssystem. Vidare fortlöpande säkerhetskurser som exempel ges av SSG (Standrad Solutions Group med hemsida SSG.se)

 

Exempel på arbetsprocess

 

Fredrik tar med grund i information från kund eller den av kund utsedd ansvarig på företaget och gör felsökning med analys och uppmätning med laserteknik. Testrelutat blir underlag för åtgärdsplan antingen genom egen försorg eller om förtaget har sedan innan kontrakterad leverantör. Uppföljning och åtgärder blir beroende av problemets natur och omfattning. Ibland innebär det att den aktuella produktionslinjen måste repareras före att uppmätning kan göras.

Polykemi 1 Total montage av en plastfolie linje
Billerud 1 Inlyft av en 30ton tung travers