Miljöpolicy

Miljöpolicy

Techmea AB värnar om miljön

Att arbeta för en hållbar framtid är viktigt för oss på Techmea. Vi värnar om vår egen och kundernas hälsa och utveckling, vår miljö och naturresurser.

 

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för miljön genom att

 

  • aktivt sortera avfall vid reparation
  • aktivt välja maskiner och utrustning som ger hög effektivitet och så lite miljöpåverkan som möjligt
  • som ett minimum följa lagar och kundernas önskemål
  • aktivt jobba med ständiga förbättringar och processinriktad metodik
  • förebygga olyckor och utsläpp genom att kontinuerligt analysera riskerna vid varje enskilt projekt
  • vidtaga försiktighetsmått för att förebygga utsläpp till vatten och luft
  • kontinuerligt arbeta med förbättringar som minskar vårt löpande energibehov
  • kontinuerligt arbeta med förbättringar som minskar vårt avfall
  • kontinuerligt sträva efter att ersätta kemikalier med mer miljövänliga alternativ
  • återkommande planerat underhåll enligt serviceavtal ökar hållbarhet på produktionsanläggningar à positivt för miljön