Projekt

Exempel på projekt

Nedan följer exempel på projekt som vi utfört. Detta för att ge en bild av variationen av projekt och den kostnadsbesparing varje företag får efter vår medverkan.

Produktionslinje i cementgjuteri

Orsak… Kunden hade ej någon leveranssäkerhet längre mot kund. Produktionsbortfallen hade skapat behov av skiftkörning även på helgerna, för att möta avtalat antal godkända järnvägsslipers. Kunden var i process att beställa en helt ny produktionslinje omgående eller försöka hålla liv i befintlig ett tag till. Vid denna tidpunkt kontaktades TechMea.

Efter en analys över anläggningen bestämdes en totalrenovering samt totaluppriktning.

Renovering och uppriktning bestämdes till att göras över en påsk då fabriken kunde planeras att stänga ned för att utnyttja helgdagarna när fabriken ändå var stängd. Ledningen för fabriken undrade över om vi verkligen skulle klara detta på den utlovade tiden.

Totalrenoveringen och uppriktning gjordes som utlovat över påsken. Provkörning första dagen visade att slipersmåtten stämde perfekt.

 

Drygt en månad senare gjordes ett återbesök. Då sade vår kontaktperson att de tyvärr hade fått säga upp helgpersonalen och dessutom var leveranskvoten för varje vecka klar redan på torsdagar. Fredagen planerades för uppstädning i stället. Dessutom fick de numera leveranssäkerheten tillbaka med marginal. Om sliperskunden ville ha fler slipers fanns det produktionsutrymme för det då fredagar kunde utnyttjas för merproduktion på ordinarie arbetstid. Beställningen av nya linjen gjordes aldrig och fabriken sparade på den investeringen.

 

Fabriken upplever inget produktionsbortfall efter vårt arbete. Före det var driften i gång med fulla arbetshelger för att klara leveranssäkerhet till sin kund.

Abetong fabrik gjorde en beräknad engångsbesparing på ca 850,000 sek.

 

Traverser riktade hos biltillverkaren Volvo i Göteborg

Orsak… Ombads att titta närmare på ett ganska allvarligt problem. Kunden flyttade pressverktyg som väger ca 45 tonstycket. Enligt en väletablerad konkurrent så var dom säkra på att det är kranbanan som är orsaken till de problem som fanns. Volvo gav oss på TechMea fria händer att tänka fritt. Operatören till traversen berättade vad som hände. Traversen skrek konstant på ena körriktningen och Ibland fastnade traversen på kranbanan helt stumt, särskilt vid last med verktyg i vilket gjorde att 45 tons pressverktyg svingade i luften som pendelarmen i en klocka.

 

Noggrann undersökning gjordes av oss gällande händelsen i detalj. Det visade sig att kranbanan var nästan helt och hållet efter ISO standard och där fanns inga varningstecken på det. Men vi upptäckte att kranhjulen på traversen var felriktade. Efter vårt arbete och att ha justerat in det mest felställda hjulet av totalt åtta hjul, så började traversen fungera igen.

Vi hittade orsaken och åtgärda felet på traversen. Vi justerade även kranbanan på de få ställena den var utanför ISO standard.

 

Effekten blev att traversen slutade låta av oljud och slita ut hjul.  Kanske viktigast av allt är att traversen slutade att kila fast på traversbanan, med produktionsstopp som följd.

Varje hjulbyte beräknas kosta ca 100,000 kr monterat och färdigt. Livstid för varje hjul på oriktad travers beräknades före vår insats till tre år. Varje travers har åtta hjul.

Efter vår uppmätning och inriktning får hjulen en livstid på minst femton år. Besparing blir efter uppriktning per hjul minst 500,000 kr. per hjul. Totalt ska det multipliceras med åtta för hela anläggningen plus fem gånger längre livslängd före byte.

 

Riktning av tågvagnar och spår för tågopertören Snälltåget

Oriktade axlar gav ostadig gång för lok på järnvägsspåret. Sovvagnar gick inte så tyst som det är tänkt och hjulen hade slitits onormalt snabbt.

Effekten är svår att få grepp på då ägaren Euromaint Rail själv har svårt att sätta pris på besparingarna. Men, vagnarna rullar ännu fyra år efter vår insats. Färre klagomål på skakighet och oljud från kunderna.

 

De nya spårvagnarna i Lund stad

Orsak… Euromaint Rail tog kontakt med TechMea angående att få förslag på en enklare lösning vid lyft av spårvagnar vid eventuell urspårning inne i Lunds stad.

Här har vi tagit fram ett förslag på lyftaxlar för att kunna lyfta upp varje spårvagn på ett enkelt sätt på spåret igen. Detta är ett pågående projektet.

 

Riktning av växellok i Malmö

Växellok som spårade ur ett antal gånger. Uppdraget medförde att uppmätning av loket måste göras oberoende. Fasta punkter måste identifieras för att utgå ifrån. Uppmätning visade att hela ramen var sned. Green Cargo beslöt efter vår uppmätning att loket hastighetsbegränsades till 40 km/h. Efter det har ingen urspårning skett.

 

Besparing är svår att fastställa enligt Euromaint Rail, men varje urspårning medförde kostnad runt 500,000 kr bara i bärgningskostand. Under tiden fick strömledningar och trafik stängas av vilket medför ytterligare svårberäknade kostnader. Till det ska läggas reparation av järnvägsspåret i varierande grad vid varje urspårning.

 

Dammluckorna i vattenkraftverket Matfors som försörjer Sundsvall med el.

I samband med en renovering av vattenkraftverkets dammlucka hade vi uppdraget att rikta in axeltapparna som dammluckan är upphängd i. Dammluckan väger ca 120 ton och är 15 meter bred x 12 meter hög. Till det kommer det tryck som vattnet utgör i fördämningen som måste tas med i beräkningarna. Ingen kan ge en uppskattning av besparingar efter vårt arbete. Dammluckan fungerar fortfarande klanderfritt ännu efter tre år. Så länge luckorna håller tätt och rör sig som det är tänkt finns det ingen kostnadsförlust för den detaljen. Varje vattendroppe som läcks ut runt dammluckan är förluster.

 

Ny produktionslinje Polykemi, Ystad

Fick uppdraget att installera en helt ny 27 meter lång plastfolie-linje. Allt från utsättning till montage och uppriktning. Mycket av montaget gjordes kvällstid när företaget stängt för dagen och personalen var hemma. Projektet gick enligt planerat och vi blev dessutom klara några dagar tidigare än planerat. Under provkörning så var kineserna som hade sålt produktionslinjen väldigt nöjda med installationen.

 

Vi har även utfört kontrollmätning av befintliga plastfolie-linjer medförandes diverse justeringar på grund av naturliga sättningar i betongsulan på fabriken.

 

Lyftutrustning och traverser på flera företag

Förebyggande underhåll är den avgörande faktorn i dessa sammanhang. Genom planerade genomgångar och åtgärder undviks oplanerade produktionsstopp och därmed höga kostnader för företagen.

 

Automationslinjer på flera företag

Automationslinjer är vanligen känsliga system som kräver perfektionism för att linjen ska fungera optimalt under lång tid och utan oplanerade driftsstopp.

 

Flera uppdrag för Försvarsmakten

Detta är säkerhetsklassat arbete varför detta inte kan utvecklas mera här.